IMG1

Ilgtspēja

Mūsu ilgtspējas stāsts

Kopā esam ceļā uz tīrāku un drošāku nākotni. Mūsu mērķis vienmēr ir bijis darīt labu Zemei, cilvēkiem un veicināt pozitīvas pārmaiņas, samazinot ietekmi uz apkārtējo vidi, radot iekļaujošu darbavietu un sniedzot atbalstu sabiedrībai.


Zeme
Vēlamies nodrošināt ilgtspējīgas izvēles — no tīrākas degvielas līdz dabai draudzīgām pārtikas iespējām.
Esam ceļā, lai samazinātu oglekļa emisiju, atkritumu daudzumu, pārstrādātu ūdeni, uzlabotu iepakojumus un padarītu katru braucienu ilgtspējīgāku. 
Cilvēki 
Mēs vēlamies saviem darbiniekiem nodrošināt tādu darba vidi, kurā viņi jūtas droši, cienīti un spēj pilnībā attīstīt savu potenciālu. Mūsu mērķis ir būt iekļaujošam un pievilcīgam darba devējam ar uzlabotu dzimuma līdzsvaru visos mūsu organizācijas līmeņos un palielinātu marginālo grupu skaitu darba vietās. 

Atbildība 
Mēs zinām, ka varam radīt pozitīvas pārmaiņas sociālajā un vides jomā. Mūsu mērķis ir būt uzticamiem sadarbības partneriem un rādīt piemēru.
Mēs palīdzam cits citam spert ilgtspējīgus soļus. 
Inovācijas
Strādājam pie tā, lai ieviestu arvien jaunas lietas un vērtīgus pakalpojumus, kas padarīs Tavu ikdienu ceļā ērtāku un pasauli - zaļāku.

Atbalsts sabiedrībai 

Iesaistāmies dažādu sociāli nozīmīgu projektu atbalstīšanā un rūpējamies, lai mūsu uzņēmuma vērtības kalpotu par piemēru sabiedrībā.

Vide, veselība un drošība

Mūsu darbinieku drošība ir uzņēmuma prioritāte, gan cilvēku labklājībai, gan mūsu darbībai. Mūsu mērķis līdz 2030. gadam ir nodrošināt darba vidi ar nulles kaitējumu mūsu darbiniekiem, klientiem un piegādātājiem. Lai to sasniegtu, mēs nepārtraukti uzlabojam savas apmācību programmas, procedūras un aprīkojumu, ar ko darbinieki saskarās savā ikdienā